Maistanet.com

Som un grup de persones que tenim com a objectiu apropar la tecnologia i els seus beneficis als diferents sectors socials per a afrontar l'actual bretxa digital; oferint presència web a qualsevol entitat o adaptant les webs existents als nous temps, fent-les accessibles per a tots els dispositius (mòbils, tablets...).

Tot açò i més serveis, sempre valorant les vostres necessitats i també els vostres recursos.